heldekkende bakgrunnsbilde
navneskilt
Fane-basert meny

Inntrykk Uke 17, 2017

24.04.17

SOULROT - NAMELESS HIDEOUS MANIFESTATIONS

Soulrot - Nameless Hideous Manifestations Middels

Memento Mori, 24.04.17
Etter å ha pløyd gjennom Nameless Hideous Manifestations en gang, oppsøkte jeg relevant informasjon. Jeg hadde en mistanke om svensk dødsmetall, da lyden av anal partering med motorsag låt som et svensk sagbruk. Mangel på mothaker via melodisk finesse vitnet dog i mindre grad om svensk innblanding.
Soulrot viser seg å komme fra Chile, hvor de i utgangspunktet startet opp så tidlig som i 93/94.
Bandet ble imidlertid raskt lagt på is, og returnerte ikke til aktiv tjeneste før hele tjue år senere.


piggtråd
Rangering

Gorger